Kwaliteitsmanager

Doel van de functie

Het volgens algemene richtlijnen en procedures zelfstandig en op professionele en verantwoorde wijze uitvoering geven aan de ontwikkeling, onderhoud en bewaking van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem volgens de bijbehorende ISO-normen. Dit wordt uitgevoerd in overeenstemming met het door de directie geformuleerde beleid. Verder valt de monitoring van de kwaliteit van de onderdelen en de processen onder de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsmanager.

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Het opstellen van een projectplan en detailplannen ter invoering en continuering van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem volgens de bijbehorende ISO normen.
 2. Het in overleg met de desbetreffende afdelingsmanager opstellen c.q. aanpassen van procesbeschrijvingen en procedures.
 3. Het, na autorisatie door de directie, communiceren, implementeren en realiseren van procedures in samenwerking met de verschillende afdelingen.
 4. Het monitoren van de processen en procedures.
 5. Het door middel van periodieke audits, de kwaliteit van de verschillende processen toetsen.
 6. Het ontplooien van initiatieven tot en het zorgdragen voor de realisatie van kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen.
 7. Het begeleiden van de veranderingsprocessen (bijv. kostprijsberekeningen).
 8. Het opstellen, implementeren en uitvoeren van het arbo- en milieubeleid.
 9. Het opmaken van periodieke rapportage ten behoeve van de leidinggevende.
 10. Het zelfstandig uitvoeren en uitwerken van dealer audits.
 11. Overige zaken die betrekking hebben op de kwaliteit van de processen en onderdelen binnen de organisatie.

Algemene taken

 1. Draagt actief bij aan het in standhouden en permanent verbeteren van de prestatie van de organisatie door het verrichten van en mede sturing geven aan een aantal ondersteunende activiteiten.
 2. Bevordert mede een werkklimaat waarin betrokkenheid, samenwerkingsbereidheid, zelfstandigheid en ontwikkeling van individuele medewerkers wordt gestimuleerd, hetgeen resulteert in een houding die bijdraagt aan een hoog prestatieniveau van het gehele team voor langere termijn.
 3. Leeft de geldende voorschriften ten aanzien van veiligheid, orde en netheid, milieu en ergonomie na en ziet toe op de naleving hiervan door anderen.
 4. Is op de hoogte van de inhoud van het huishoudelijk reglement en conformeert zich hieraan.

Bevoegdheden

 • Het in overleg met de directie vaststellen van een plan tot invoering en continuering van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem volgens de bijbehorende geldige ISO-normen.
 • Het voorlichten, motiveren en corrigeren van betrokken medewerkers, rekening houdend met niveau en functie van de desbetreffende medewerker.
 • Het houden van interne/externe audits om voortgang en uitvoering te controleren.

Plaats in organisatie

De functie ressorteert direct onder de CEO.

Jouw achtergrond:

 • HBO (Technische) Bedrijfskunde
 • Relevante geactualiseerde vakkennis
 • Analytische vaardigheden
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Klantgerichte attitude
 • Je woont in de directe omgeving van Veenendaal;
 • Je hebt ervaring met Microsoft Outlook.
 • Representatief
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord, in schrift is een pré
 • Goede beheersing van de Duitse in woord en geschrift is een pré

Enthousiast geworden?
Stuur dan je motivatiebrief met Curriculum Vitae via het Sollicitatieformulier op deze website of via info@ginaf.com.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.